Roofvogels als methode

Roofvogels als methode

Overlastbestrijding middels roofvogels vereist een specialistische aanpak en kan dan ook niet met de traditionele valkerij worden vergeleken waarbij als hobby met roofvogels wordt gejaagd, al was het alleen maar doordat bij overlastbestrijding de nadruk doorgaans meer op het verjagen dan op het jagen (bemachtigen) ligt.

Voor roofvogels is dit eigenlijk heel onnatuurlijk, dus moeten ze een specialistische training hebben ondergaan die ze voor het doel geschikt maakt.

Roofvogels kunnen vogeloverlast op zeer efficiënte wijze bestrijden. Daarnaast kan ook effectief tegen konijnenoverlast worden opgetreden in gebieden waar conventionele middelen en jachtmethodes niet mogelijk zijn of simpelweg niet toegestaan zoals bijv. industrie- en fabrieksterreinen, begraafplaatsen, sport- en voetbalvelden of andere locaties binnen een bebouwde kom.

Team Valkerij heeft specialistische roofvogels “in dienst” die overlast van o.a. (stads)duiven, kraaiachtigen (kauwen etc) en andere vogels zeer effectief kunnen bestrijden. Daarnaast hebben wij gevleugelde specialisten beschikbaar die tegen konijnen kunnen worden ingezet op locaties waar andere middelen niet kunnen worden toegepast.

Roofvogels als middel, vormen een voor veel mensen volledig milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde methode. En terecht, want wat is er niet mooier dan een natuurlijke predator in te zetten tegen een probleem dat vanuit de natuur ontstaat.

Specifieke roofvogel soorten kunnen worden benut voor individuele problemen. Zo zal een Valk niet op elk terrein kunnen worden ingezet, evenmin zal een Havik overal effectief kunnen functioneren.

Ook moet het voor de roofvogels veilig zijn om op het terrein te functioneren. Uiteraard zijn dit zaken die pas na eigen onderzoek kunnen worden beoordeeld.

De dreiging van een natuurlijke vijand zoals bijvoorbeeld een valk, is voor overlast veroorzakende vogels vaak al voldoende om hun heil elders te gaan zoeken. Overlast bestrijding middels roofvogels is echter wel iets anders dan simpelweg even met een roofvogel rondwandelen of deze laten rondvliegen. Mits op de juiste wijze toegepast kent de methode veel voordelen zoals o.a:

  • Milieuvriendelijk / Ecologisch verantwoord
  • Veilig, onschadelijk voor gebouwen en mensen etc.
  • Geruisloos
  • Roofvogels zijn niet passief en vormen daardoor al direct een bedreiging
 

Overlast bestrijding middels roofvogels moet u zien als een toepassing die voor uw organisatie zou kunnen functioneren. Om hier een eerlijk antwoord op te kunnen geven zal altijd eerst uw probleem in kaart moeten worden gebracht waarna kan worden vastgesteld of de inzet van roofvogels een efficiënte methode zou kunnen zijn.

Neproofvogels voor vogeloverlast bestrijding in de vorm van vliegers of beelden zullen doorgaans geen blijvend effect hebben. Bovendien wordt daarbij vaak niet eens rekening gehouden met de prooi/predator verhouding. Dit is niet meer dan logisch als u bedenkt dat de overlast veroorzakende vogels op een gegeven moment merken dat er geen gevaar uitgaat van neproofvogels in welke vorm dan ook. Ze worden niet achtervolgd dus bestaat er geen gevaar. Onderschat de overlast veroorzakende vogels niet. Ze zijn intelligenter dan vaak wordt verondersteld.

Het grootste probleem hierbij is dat wij mensen de problemen vanuit onze menselijke zienswijze benaderen maar de dieren waarvan u overlast ondervindt, denken hier geheel anders over. Team Valkerij heeft echte Arenden, dus geen vliegers. Een duif weet bijvoorbeeld wel dat een Arend nooit een duif zal kunnen vangen in een bebouwde omgeving. Kraaien hebben zelfs onze Amerikaanse Zeearend wel eens verjaagd. Deze vogel weegt 5 kilo en heeft een spanwijdte van meer dan 2 meter. Hoe kan dit? Zeer eenvoudig. De Zeearend is in de lucht niet zo wendbaar als een kraai. Waarom zou u dan denken dat diezelfde kraai meer respect zou hebben voor het silhouet van een Arend als deze al niet eens voor een echt Arend opzij gaat? Natuurlijk is een Arend veel krachtiger maar dit is dan alleen van belang als de Arend een kraai bijvoorbeeld zou kunnen insluiten en dat is ietwat moeilijk vrij in de lucht nietwaar?

Nepvliegers hebben daarom hetzelfde effect als een stukje aluminium folie;- er hangt iets vreemds;- eerst even uitkijken maar daarna weet je dat er niets gebeurt en dus geen gevaar dreigt. Bij echte roofvogels functioneert dit iets anders. U kunt daar zelf uw eigen uitleg en interpretatie aan geven.

En dan hebben we het nog niet eens over de talloze verzoeken die we hebben gekregen om roofvogel geluiden te leveren om overlastproblemen op te kunnen lossen. Als een roofvogel gaat jagen, denkt u dan dat deze geluid zal maken? Als u stiekem iemand wilt laten schrikken, maakt u dan geluid? Vermoedelijk niet. En prooidieren weten dit dus ook. Zodra ze het geluid van een roofvogel horen zullen ze misschien even opkijken en het gevaar inschatten. Gebeurt er daarna niets, dan doen de prooidieren ook niets en dus blijven ze waar ze zijn. Hoezo verjaging?

Gedegen kennis van de roofvogels als middel en hun prooidieren is van doorslaggevend belang om ook maar van enig succes te kunnen spreken. Soms wordt tevens van ondersteunende middelen gebruik gemaakt. Kortom; zoals gemeld is alles altijd maatwerk al was het alleen maar omdat elke situatie en locatie weer anders is.