Kraaien overlast

Vogels waarvan de mens vindt dat die ergens niet thuishoren, kunnen grote problemen veroorzaken. In onze maatschappij met een steeds grotere industrialisering en strenge milieu eisen horen overlast bezorgende vogels niet thuis. Althans, dat vinden wij vaak vanuit ons menselijk standpunt beschouwd. Vaak echter is diezelfde mens verantwoordelijk voor de overlast doordat de vogels de voordelen zijn gaan benutten die door menselijke toepassingen en faciliteiten zijn ontstaan. We spreken hierbij ook wel van de cultuurvolgers. Kraaiachtigen en Meeuwen zijn hier een uitstekend voorbeeld van.

Kortom: overlast wordt meestal (indirect) door menselijke faciliteiten veroorzaakt. Aantrekkingskracht kan worden gevormd vanwege de beschikbaarheid van voedsel, dekking/beschutting, warmte of een combinatie van deze factoren. Vaak blijft het niet bij een aantal vogels en zal de populatie juist groeien indien er geen maatregelen worden getroffen.

Een bekend voorbeeld zijn (deels) overdekte winkelcentra/stations etc, maar bijvoorbeeld ook maneges, markthallen, stadions, tribunes, opslagloodsen, tuinbouwkassen, magazijnen, opslagterreinen, woonwijken e.d.

Kraaien, roeken en kauwen zorgen steeds meer voor overlast. Naast de vervuiling door uitwerpselen, veroorzaken deze vogels o.a. vaak schade op plekken waar afval wordt verwerkt of opgeslagen. De vogels houden zich vaak op in woonwijken waardoor ook auto’s schade kunnen ondervinden. Een vaak gehoorde klacht is ook de geluidsoverlast die deze vogelsoorten kunnen maken. 

Dit probleem kan op een effectieve en diervriendelijke manier worden opgelost middels de inzet van onze roofvogels. Meer informatie vindt u onder de knop FAQ. 

Graag komen wij vrijblijvend op uw locatie de overlast inventariseren en een plan van aanpak op te stellen.