Vogeloverlast

Duiven

Eén duif vervuilt zijn omgeving met ca. 14 kg uitwerpselen per jaar. Ze kunnen gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen, veerluizen etc. De nestfauna omvat insecten waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen. Veelal gaat het bij deze vorm van overlast om verwilderde stads- en postduiven. De eigenschap van de stadsduif is namelijk dat deze steeds weer zal terugkeren naar uw duiventil, zijnde de bebouwing of het complex van uw organisatie. Dit is ook de reden dat duivenmelkers duiven houden, namelijk omdat ze steeds weer terugkeren. Een combinatie van diverse vangmethoden inclusief onze speciaal getrainde duiven-roofvogels zorgt ervoor dat uw duivenprobleem wordt opgelost.

Wegvangen duiven met inloopkooien

De vangstmethode met inloopkooien is met ingang van 1 februari 2005 vrij van ontheffingen (zie nieuwe bepalingen Flora- en Faunawet). De (stads) duiven worden gelokt middels pica duiven. Dit speciale van oorsprong Spaanse ras zorgt ervoor dat de duiven de vangkooien sneller binnen lopen. 

Inzet Roofvogels:

Bij aanwezigheid van een natuurlijk predator is de kans groot dat ook voor de lange termijn de oudere of moeilijker weg te vangen duiven geweerd kunnen worden van het terrein.

De dreiging van een natuurlijke vijand, zoals roofvogels, is voor overlast veroorzakende vogels vaak reden om hun heil elders te gaan zoeken. Mits op de juiste wijze ingezet en door frequente aanwezigheid zal de roofvogel een territorium opbouwen dat door de overlast veroorzakers wordt erkend. De inzet van roofvogels kent vele voordelen zoals o.a.: 

  • Milieuvriendelijk 
  • Ecologisch verantwoord
  • Veilig en onschadelijk voor mensen, gebouwen etc.
  • Geruisloos 

Duivenwering

De duiven met ringen worden apart gezet en de valkenier meldt de ringcodes aan bij een database voor postduiven zodat de eigenaar zich kan melden en de duif ophalen. De zieke duiven worden geëuthanaseerd. De nog gezonde duiven dienen als voedsel voor de roofvogels. Op deze wijze voorkomen we verspilling van fauna. 

Volksgezondheid

Overlast veroorzakende vogels waaronder duiven brengen naast belangrijke schade aan gebouwen ook het risico van ziekten met zich mee. Het risico is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals aantal vogels, duur van de aanwezigheid, type vervuiling/besmetting. 

Hieronder een kort overzicht van mogelijke verontreiniging:

Ornithosis is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psitacci. Besmetting via contact met vogeluitwerpselen en nestmateriaal. Deze bacteriën leven in de ingewanden van geïnfecteerde vogels en komen via de uitwerpselen en via oog en neusafscheiding naar buiten. Chlamydia psittaci kan via ademhaling of door aanraking met geïnfecteerde veren, karkassen, droge fecaliën of vogelnesten door mensen worden opgenomen. 

Natuurlijk is ornithosis slechts een voorbeeld van de ziekten die door vogels waaronder duiven overgebracht kunnen worden. Vele andere bacteriën, virussen, schimmels, protozoën en ricketsiae zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van allergische- en infectieziekten bij mensen. Teken en mijten kunnen bijvoorbeeld vlekkenkoorts overbrengen, die veroorzaakt wordt door sommige ricketsiae.

Onderzoeken hebben aangetoond dat bepaalde bacteriesoorten zoals Salmonella, Listeria en Escherichia coligevonden worden in vogeluitwerpselen. Deze kunnen acute maag- en darminfecties veroorzaken. Protozoën zoals Toxoplasma (veroorzaker van toxoplasmosis) en virussen zoals Paramyxovirus en Arhovirus (de veroorzakers van Newcastle Disease en hersenvliesontsteking) zijn ook aangetoond in vogeluitwerpselen. 

De sporen van de bacterie Clostridium neoformans worden voornamelijk gevonden in duivenuitwerpselen in hoog gelegen nestplaatsen. Hystoplasmosis capsulatum komt voor in uitwerpselen op bevuilde, laaggelegen rustplaatsen.

De schimmelziekte Cryptococcosis (veroorzaker van Cryptococccus neoformans) en Histoplasmosis(veroorzaakt door de Hystoplasmosis capsulatum) worden ook in verband gebracht met vogeluitwerpselen en daarom als een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid beschouwd. Beide ziekten kunnen de longen aantasten. Cryptococcocsis kan ook in het zenuwstelsel